4 thoughts on “இலங்கையின் பிரதான செய்திகள் 28.06.2022| SrilankanTamil News |Today News

  1. ரணில்(நரி)இவனுக்கு ஊடகம்கள் ஏன் முக்கியம். கொடுக்கின்றீர்கள் வெட்கம் இல்லையா?

  2. அலிசப்ரியை நிதிஅமைச்சராக்குவதன் நோக்கம் அரபிநாடுளிலலிலும்! பிச்சை எடுக்கலாமென கோத்தையா சிந்தித்திருப்பாரென இருக்கலாம் அல்லவா!—?

Leave a Reply

Your email address will not be published.