இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 28.07.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation thumbnail

இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 28.07.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation

Posted on

#LankasriNews #SrilankaLatestNews #SriLankaNews #ColomboNewsToday #ranil #MahindaRajapaksa #PeoplePower #GotabayaRajapaksaLatestNews #ColomboTamilNews #GotabayaRajapaksa #GotaGoHome #ColomboNews #NewsToday #GoHomeGota #NewsVideo #Gotabaya #GoHomeGota #MahindaRajapaksa #Protest #GoHomeRajapaksas #People #colombonewstoday NewsToday #SriLankaNewsToday #ColomboTamilNews​ #ColomboNews​ #TodayColomboNews​ #SriLankaTamilNews​ #SriLankaNews​ #SriLankaTodayNews​ #TodayNewsSriLanka​ #TamilNewsSrilanka​ #lankasri #Tamilwin​ #LanakasriTamilNews​ #SriLankaTodayNewsTamil​ #SriLankaLankasriNews​ #LankasriNewsSriLanka​ #SriLankaParliament​​ #SriLankaCurrentSituation​ ​#SriLankaTodayUpdates​ #SriLankaNewsTamilToday​ #SriLankaTamilNewsToday​ #Lka​ #AboutSriLanka #lankasri #lankasrinews #lankasrinewstoday #tamilwin #tamilwinnews #tamilwintamil #lankasritamilnews #tamilwinnewstoday #jvp #jvpnews #jvpnewstoday #manithan #manithannews #canadamirror #canadamirrornews #lankasritv Visit for more news: Subscribe to us: Facebook: Website: Find more Tamil Sri lanka latest news online.

9 thoughts on “இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 28.07.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation

  1. இனியும் மக்கள் மொட்டு கட்சியை நம்புவார்கள் என்பது பகல் கனவாக இருக்கும்.

  2. தன்னையும் தன்பதவியை பாதுகாத்து கொள்வதற்காகவே அறிக்கையிடுகிறார்கள்

  3. Every speech of this boy should go in history for the love of their country enduring this struggle weigh the pros and cons before tarnishing their image country requires spokesperson like these should not haress but listen to their point of view

  4. Mr. Peeris, அவர்களே! சிறுபாண்மை மக்கள் மீது இச்சசட்டம் பாயும் போது பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள் தானே, அப்போது இனித்தது இப்போ கசக்குதா?

  5. மக்களுக்கான ஆட்சியை நடாத்தி இருந்தால் ஏன் போராட்டம் நடத்த வேண்டும்..சுயநல அரசியலை நடத்தியதால் வந்த வினை..

Leave a Reply

Your email address will not be published.