இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 23.07.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation thumbnail

இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 23.07.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation

Posted on

#LankasriNews #SrilankaLatestNews #SriLankaNews #ColomboNewsToday #ranil #MahindaRajapaksa #PeoplePower #GotabayaRajapaksaLatestNews #ColomboTamilNews #GotabayaRajapaksa #GotaGoHome #ColomboNews #NewsToday #GoHomeGota #NewsVideo #Gotabaya #GoHomeGota #MahindaRajapaksa #Protest #GoHomeRajapaksas #People #colombonewstoday NewsToday #SriLankaNewsToday #ColomboTamilNews​ #ColomboNews​ #TodayColomboNews​ #SriLankaTamilNews​ #SriLankaNews​ #SriLankaTodayNews​ #TodayNewsSriLanka​ #TamilNewsSrilanka​ #lankasri #Tamilwin​ #LanakasriTamilNews​ #SriLankaTodayNewsTamil​ #SriLankaLankasriNews​ #LankasriNewsSriLanka​ #SriLankaParliament​​ #SriLankaCurrentSituation​ ​#SriLankaTodayUpdates​ #SriLankaNewsTamilToday​ #SriLankaTamilNewsToday​ #Lka​ #AboutSriLanka #lankasri #lankasrinews #lankasrinewstoday #tamilwin #tamilwinnews #tamilwintamil #lankasritamilnews #tamilwinnewstoday #jvp #jvpnews #jvpnewstoday #manithan #manithannews #canadamirror #canadamirrornews #lankasritv Visit for more news: Subscribe to us: Facebook: Website: Find more Tamil Sri lanka latest news online.

8 thoughts on “இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 23.07.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation

  1. நான் ஆசிரியர் வரிசையில் நின்றும் பெற்றோல் கிடைக்கவில்லை ஓட்டமாவடியில் உள்ள இரண்டு நிலையங்களில் கொடுபட்டது எப்படி திங்கட்கிழமை பாடசாலைக்கு செல்லமுடியும்

  2. அச்சமின்றி வாழ்வதற்கா இல்லை அச்சத்தை ஏற்படுத்தவா இந்த அதிகாரம்

    First இலங்கையில் நடந்த crime பற்றி விசாரித்து அவற்றுக்கு சரியான தீர்ப்பை வழங்குங்கள்..

  3. SRILANKAN ARMED FORCES (ALWAYS COMMITS CRIMES AGAINST HUMANITY) NEVER MEANT TO FIGHT ANOTHER COUNTRY'S ARMED FORCES, INSTEAD SRILANKAN ARMED FORCES "COMMITS CRUALITY & CRUCIFYING" OWN CITIZENS; THEY DID IT IN NORTH & EAST SRILANKA & DESTROYED THE LIVELEHOOD OF SL MINORITIES, AND NOW STARTED CRUELTY IN SOUTH. WHAT A SHAME?

  4. BEWARE : S.L Citizens.. Don't ever Mess around with the Army Battalions. They follow very Stricted Government Resolutions to Protect their Country's Law Enforcement and that's what they are trained for.. To Kill or Die..

Leave a Reply

Your email address will not be published.