இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 05.08.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation thumbnail

இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 05.08.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation

Posted on

#LankasriNews #SrilankaLatestNews #SriLankaNews #ColomboNewsToday #ranil #MahindaRajapaksa #PeoplePower #GotabayaRajapaksaLatestNews #ColomboTamilNews #GotabayaRajapaksa #GotaGoHome #ColomboNews #NewsToday #GoHomeGota #NewsVideo #Gotabaya #GoHomeGota #MahindaRajapaksa #Protest #GoHomeRajapaksas #People #colombonewstoday NewsToday #SriLankaNewsToday #ColomboTamilNews​ #ColomboNews​ #TodayColomboNews​ #SriLankaTamilNews​ #SriLankaNews​ #SriLankaTodayNews​ #TodayNewsSriLanka​ #TamilNewsSrilanka​ #lankasri #Tamilwin​ #LanakasriTamilNews​ #SriLankaTodayNewsTamil​ #SriLankaLankasriNews​ #LankasriNewsSriLanka​ #SriLankaParliament​​ #SriLankaCurrentSituation​ ​#SriLankaTodayUpdates​ #SriLankaNewsTamilToday​ #SriLankaTamilNewsToday​ #Lka​ #AboutSriLanka #lankasri #lankasrinews #lankasrinewstoday #tamilwin #tamilwinnews #tamilwintamil #lankasritamilnews #tamilwinnewstoday #jvp #jvpnews #jvpnewstoday #manithan #manithannews #canadamirror #canadamirrornews #lankasritv Visit for more news: Subscribe to us: Facebook: Website: Find more Tamil Sri lanka latest news online.

2 thoughts on “இன்றைய முக்கிய செய்திகள்- 05.08.2022 | Srilanka Tamil News | SriLanka Current Situation

Leave a Reply

Your email address will not be published.