හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-09-22 thumbnail

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-09-22

Posted on

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-09-22 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

12 thoughts on “හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-09-22

  1. අපේ ලස්සන රටට අනේ මේ හොර දේශපාලුවො රැලක් කරපු අපරාධය ක්…හොරා කාපු සේරටම ත් ඔවුන්ගෙ දරුවො හිටන් තැරවුන සේරටම හෙන හතම ගහනවා …සාප වේවා සාප වේවා සාප වේවා සාප වේවා …අද අපි දරුවො එක්ක කුසගින්නෙ …හාමතේ දරුවො කොහොමද ස්කෝලෙ යවන්නෙ..

  2. ආන්ඩුවේ ඉන්න226 ම පෝල් බුරු වෝ ඔය පෝල් බුරුවො ටික සෙරම පන්නන ඔන කදාවත් රට හදන්න හමිබ වෙන්නෙ නැහැ මුන් සෙරම ඵක ඵකාට බැන බැන ඉන්නවා

  3. වකුගඩු ප්‍රශ්න අරන් රසායනික පොහොර නතර කරා.දැන් ත්‍රිපොස අල්ලන් ත්‍රිපොස නැති කරන්න හදනවා ..වස කවන්න ඔන් නැ තමයි බුරුවො එහෙනම් රසායනික පොහොර ඉල්ලලා කැ මොර දෙන්නෙ ඇයි .ගොවියා වස ඉල්ලලා අඩනවා.එතකොට වස තෙල් බෙහෙත් ගහලා ඉදවලා කන අඹ කෙසෙල් පලා වර්ග බඩවල් වලට යන්නෙ නැද්ද ..දැන් ත්‍රිපොස පැකැට් එකෙ ගුන අගුන ගෙනැල්ලා එකත් විනාස කරපාල්ලා .ඉට පස්සෙ රටෙ නැති වෙන කොට උත්ගොසනය කරලා වැඩ වර්ජන කරලා ත්‍රිපොස දියවු දියවු කියපල්ලා ..ලන්කවෙ විතරයි ඔය වස විස විකාර

Leave a Reply

Your email address will not be published.