හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-06 thumbnail

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-06

Posted on

හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-06 This video was uploaded for news reporting purposes… Subscribe now : Hiru News Sri Lanka’s Number One News Portal. Website: Follow Us On Like us on Facebook: Follow us via Twitter: Follow us via Instagram – #HiruNews #HiruNews0655PM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #SriLankaNews

5 thoughts on “හිරු රාත්‍රී 6.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 6:55 PM Live | 2022-08-06

  1. තේරුම් සරනයි රනිල් ගේ ආන්ඩුව හොදයි ඔබත් කොහොම හරි රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් ඔබ තුමාට හොද දැක්මක් තියනවා කොහොම හරි ඉදිරියටම යන්න රට ගොඩ ගන්න දේවා ආසිරිවාදේ ලැබේවා තේරුම් සරනයි

  2. Wedea kiyanne mechara kelawelathiyeddith mea kaalakanni samaharak bath kana gon minissu hora deshapaaluwo passe thama yanawane munta kiyanna wachana nhe mun okkoma ekai eka therum noganna bath kana gonnu innakam a abama saranai ape ratata

  3. අනේ ගෝන් අනුර දැන් ඉද ගෙන බයිල කියනවා තෝපි 226 ම ඵපා අනෙකා තමයි ගෝන් අනුර අලුත් තරුණ ආය අරන් හොද වැඩ පිලිවෙලක් කර ගෙනයන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.