හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-09 thumbnail

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-09

Posted on

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-09 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

15 thoughts on “හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-09

  1. ගෙවල් රක්ෂනය කරල තියෙද්දි කොමිස් ගහල හදපු මන්දිර වලට ලන්දි ගෙවන්න ඔින අහිංසක මිනිස්සුද ?

  2. අනේ රණතුංග රාජපක්ෂලා ගෙදර අරන් ගියෙ නැද්ද ගෙදරින් ගෙනත් හදන්නැති නේද🦌 😜

  3. උතුරේ ත්‍රස්තවාදයයි, කොළඹ අරගලයි අතර වෙනසකට අැත්තේ සයනයිඩ් හා තුවක්කු බෝම්බ නැතිකම පමනයි.

  4. විදුලි ගාස්තු වැඩිකරන්නේ ඉහල නිලදාරින්ට දිමනා, අතිකාල, වාහන, විදේසගමන් ….ලබාදීමටය.

  5. සාගර කාරියවසම් ඔබ‍ට ජයවේවා ඔය කතාකරන දෙපත් නෛන්ට හොඳට කථා කරන්na ඔය බල්ලොත් රට කන කාලකන්නි තමඊ ඔබ මොකටද ඔය බල්ලොත් එක්ක සාකච්චා කරන්න ගියේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.