හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය - Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-07 thumbnail

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-07

Posted on

හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-07 Web: www.hirunews.lk #HiruNews #HiruNews1155AM #HiruAfterNoonNews #HiruTV #LKA #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital

10 thoughts on “හිරු මධ්‍යාහ්න 11.55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය – Hiru TV NEWS 11:55 AM Live | 2022-08-07

  1. සර්ව පාක්ෂික සර්ව ආගමික සර්ව ගෝත්‍රික සර්ව බඩගෝස්තර මොන උත්තෙ නමකින් හරි රට ඉක්මනින් යතා තත්ත්වය පත් කරපයව් කාලකන්ණි වේසාවනේ.

  2. කැරී සංඝ හුත්තිගෙ පුතාලා මුන්ට ලැජ්ජ නැති හැටියක් තොප්පි කන්නේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ නේද බොලව් ඇයි තොපිට රට වෙනුවෙන් කතා කරන්න බැරි එහෙම බැරිනම් ඔය පදවි තානාන්තර වලින් බැහැලා ඵලය උයන්න හුත්තිගෙ පුතාලා මිනිස්සුන්ට පව් පුරවන්නේ නැතුව

  3. 134 පත්කර ගත්ත ජනාධිපති යැයි කියා ගන්නා පිස්සාට ජනවරමක් නෑ
    ඌ 1977 තේ ඉඳන් රට ගොඩ දානවා , මහජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටිල , දැන් කියනවා මේ මුලු අවුරුද්දම අමාරු වෙයි කියලා, යකෝ හිඟන්නා උඔ 1977 තේ ඉඳන් පාර්ලිමේන්තුවේලු ,උඔ පිස්සා මොකද මෙතරම් අති දීර්ඝ කාලයක් මොනවද කරේ …අතේ ගැ_ _ ද ???

  4. පින් ජනපති …සංඝයා වහන්සේ බැහැ දකින්න ගිහිල්ලා….දෙපාර්ශවයම පිනට කාලා ඉන්න අය රට හදන්න කතා කරනවා..අනේ් මන්දා

  5. Criminal Ranil Wicramasinghe and Criminal Gotapaya Rajapaksa were cheated the Indian Government officials. Gotapaya Rajapaksa signed 99 years lease agreement with Chinese government without informed to the young generation and the Delhi Indian Government Officials. They knew that Chinese government want to spy tamil Nadu Kalpakam Nunlear Reactor , Airports and Sea port in South India. South Indian Tamils youths already Informed to the Delhi Government official regarding this security issue. Indian corrupted Intelligent Service (RAW) took bribe / favor from Gotapaya Rajapaksa and Ranil Wickramasinghe for hiding this fact to Delhi Indian Government Officials. Actually Indian Intelligent Service Official taking salaries from Indian taxpayers money. They always hiding truth ground information to Indian Government Officials all the times. These Intelligent service is world weak as link. Indian Government officials should be take action against these corrupted Individuals. Indian corrupted educated famous politician Subramanian swamy ( age 82 years old) is 100 % involved. He definitely knew that criminal Gotapaya Rajapaksa signed the 99 years lease agreement ( Chinese nationals build Hampantota Harbour ) with Chinese government officials to spy Indian & American ship maneuvering in Indian Ocean. Now Ranil Wiramasinghe took fuel from India by credit line and bunkering fuel to Chinese Navy well equipped spy ship. Indian Government official asked Ranil wicramasinghe that why the Chinese Navy spy ship docked in Hambantota Harbour for a long time. Criminal well educated lawyer Ranil Wicramasinghe's diplomatic excuse is that the Chinese navy vessel came for Bunkering. This particular ship connected the satellite equipment. from this connection they can monitor sea and air traffic, radio and radar frequencies and also try to intercept and decrypt coded radio or phone communications. Indian Central Government officials and Tamil Nadu Government officials should be investigated the relationship / under deals with Ranil Wicramasinghe , Gotapaya Rajapaksa family and Former IIT professor Corrupted Subramanian Swamy immediately.

Leave a Reply

Your email address will not be published.