අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2022.06.24 | Ada Derana Prime Time News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.24 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Posted on

0:00 -සිරස්තල​ | Headlines 2:30 -ඉන්ධන ගන්න ආ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ අතරමං… | Health sector workers stranded at filling stations… 11:26 -පිරිපහදුවේ වාසිය.. | Nearly USD 1 Mn can be saved if Sapugaskanda Refinery continues operations, officials reveal 14:59 -ධම්මික දිවුරුම් දෙයි… | Dhammika Perera sworn in as a minister 15:40 -රුසියානු ඒරොෆ්ලොට් ගුවන් යානා සිද්ධිය පිටුපස කුමන්ත්‍රණයක්? | A conspiracy behind Russian Aeroflot aircraft fiasco? 18:42 -ගොවියාව සහ පාරිභෝගිකයාව මංකොල්ල කනවා – නාමල් කරුණාරත්න | Large-scale rice mill owners exploit farmers and consumers, Namal Karunaratne accuses 21:59 -ටයර් නැතිව නතර වූ බස්… | Number of buses at Bandarawela depot out of fleet 25:08 -යුරෝපා තානාපතිවරුන්ගේ සහාය… | Ambassadors of European countries assure continuous support to Sri Lanka 27:03 -ගාලුමුවදොර අරගල භූමිය දක්වා විරෝධතා පාගමනක්… | Protest march organized from Slave Island to Galle Face Green 29:53 -21 වැනි සංශෝධනය නිවට යොජනාවක් – සජිත් | Sajith says 21A is a “cowardly proposal” 31:31 -“අපි වවමු” ජාතික ක්‍රියාන්විතය… | ‘Api Wawamu’ national cultivation drive… 34:08 -පුවත් කෙටියෙන් – 2022.06.24 | NEWS IN BRIEF – 2022.06.24 Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.06.24 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.24 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana655pmnews #srilankanewstamiltoday #live

One thought on “අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.24 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Leave a Reply

Your email address will not be published.