අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය - 2022.06.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Posted on

Ada Derana Prime Time News Bulletin 6.55 pm – 2022.06.20 අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.20 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana655pmnews #srilankanewstamiltoday #live

14 thoughts on “අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.06.20 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

  1. තොපිලා ඕම අරගලය කරනකොට අර පොලිම් වල ඉන්න මිනිස්සු තමයි බං අසරණ වෙන්නේ.උඹලා රටක් ආදරෙයිද පැත්තකට වෙලා හිටපල්ලා

  2. ගෝඨාභය රාජපක්ෂව ගෙදර යවන්න කලින් උඹ අකුලගෙන ගෙදර පලයන් පොන්න කැරියා.යකෝ අපි කැමති අපේ රට ඇදෙනවාට.තොපි කැමති අපේ රට විනාශ කරන්න..හාමුදුරුවෝ ඉන්න ඔනේ පන්සල් වල අප්‍රසන්නයි බලාගෙන ගියාම.

  3. එතකොට හොරු සේරම නිදහස් වාසු කියනවා විකල්පයක් නැහැ කියලා ඒ කියන්නේ හොරු seramal නිදහස් හස් කරගැනීම තමයි එකම කල්පය වාස උඹ හුකාපන් umbe ammath ekka

  4. හැමදාම වගේ සිංහල පරයන් විසින් සිංහලයාටම කෙලී…අවලම් බල්ලො

  5. සමගි බලවේගයත් කවදා ඉඳලා රටට හොඳක් කරනවද ඒක මිනිස්සුන්ට පේන්නෙත් නෑ අප්පා.සජිත් හැමදාම උඩ පුරනවා.මෙයාලා කරනවලු රට මේයලාට හාර දුන්නෝත්.තවත් ටිකක් සෝමාලියාව වෙනවා.සජිත් මාත්තයා රට කරන්න ගත්තොත්😢😢😢😢😢

Leave a Reply

Your email address will not be published.