අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය -  2022.09.22 | Ada Derana Prime Time News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.22 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

Posted on

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා » Subscribe to Ada Derana: » Watch the latest from Ada Derana: අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: » Ada Derana සිංහල WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: TELEGRAM: » Ada Derana English WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Ada Derana தமிழ் WEB: FACEBOOK: TWITTER: INSTAGRAM: TIKTOK: » Telegram: » Viber: » News Alerts on your mobile: » Mobile App: GOOGLE PLAY: APP STORE: #adaderana #derananews #adaderananews

15 thoughts on “අද දෙරණ 6.55 ප්‍රධාන පුවත් විකාශය – 2022.09.22 | Ada Derana Prime Time News Bulletin

  1. මම 80 දශකයේ ඉපදුන කෙනෙක්.. මම ස්කොලේ යන කලෙත් හැමදාම උදේ රැස්වීමේදී ළමයි කලන්තේ දාල වැටෙනවා.. මම ගෙදරින් උදේට කාල අවම අයෙත් ගෙදර යනකම් කෑම නැහැ.. වැටිලා නම් නැහැ. මම cadet කණ්ඩායමේත් හිටය. කෑම ගෙනිච්චේ නැත්තේ සමහර පෙරේත ළමයි හොරෙන් කනවා. බෙදාගෙන කන්න ගියත් මට ඉතුරු නෑ ටිකක්වත්.

  2. Aiyooo api loakeatama kanna duanna ratak ada api uanngeana kanna ialanawha aiyooo oaya pali maentuwea ianna hiatapu uana searatama shapa weanawha 😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥

  3. පර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අයට කන්න දෙන්න ඔනි නැ එ වියදමි ඉතිරිකරලා කැමනැති පසල්වලට සහ කන්න නැති අයට බෙදාදෙන්න ඉවරයි පැස්නෙ

  4. These freaking idiots in the parliament are still jokers with no vision to bring up the country, but trying to secure their seats and enjoy the benefits rather than thinking a way forward….fuc…..ing idiots

  5. Why don't the government focus on promoting the tourist industry? Bring in some concessions and do some promotions overseas and try to boost the market…….fuckjng morons…..talking of rubbish in the parliament and everybody is a part of it….brainless idiots…

  6. thopila yanna one e lamaya hoyagena principal eda gedarada danne na hamathanama e wage problam thiyanawa moda hekiliyata kiyanna me anduma galawala saramai kamisamai adagena ganwalata gin balanna kiyala naddag muke kannadiya maru karanna kiyapiyo

Leave a Reply

Your email address will not be published.