අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2022.08.05 | Ada Derana Midday Prime  News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.08.05 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Posted on

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm – 2022.08.05 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.08.05 අද දෙරණ TikTok ගිණුම ට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: Link: අද දෙරණ Telegram Channel එකට මෙතැනින් පිවිසෙන්න Link: අද දෙරණ YouTube චැනලයට මෙතැනින් පිවිසෙන්න: This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derana12pmnews #srilankanewstamiltoday #live #Derana_Aruna #Breakfast_Show #Sri_Lanka #derana #ceylon #foryou #AdaDeranatiktok #ceylon_tik_tok #Sri_Lanka #Foryoupage #AdaDeran

14 thoughts on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.08.05 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

  1. ගෝටාබය ගිය දවසෙ ඉදන් බලපල්ල කි දෙනෙක් වෙඩිතියල මැරුනද අනාගතයේ බලපල්ල රටට වෙන දේ

  2. දැන් රට සාමන්න තත්වයකට. සුලුවේන්. හො ඇත

    හැමෝම ඉවසිමේන් වැඩ කරන්න ඔනි නේද

  3. මෙිිවාට මුදල් යොදවපු ආායාතන සහ n d o හැස එකාව සොයා නිතිය කල යුතුයි

  4. අතුල සිල්වා කියන්නෙ බලු කිරිබිල අම්මෙක් නැතිව හැදුන බල්ලෙක්

  5. Pohottuwa plan is to remove ranil with doshabhiyogaya and then with the majority of votes in the parliament to appoint Basil as the president and namal as the PM. Wait and see the day will come soon

Leave a Reply

Your email address will not be published.