අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය - 2022.06.25  | Ada Derana Midday Prime  News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

Posted on

Ada Derana Lunch Time News Bulletin 12.00 pm -2022.06.25 අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.25 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana12pmnews #srilankanewstamiltoday #live

12 thoughts on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2022.06.25 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

  1. ජේවිපි බල්ලො තොපි බාරගෙන කරපියව් සෝබන නොදා දත් දොස්තර යො තොපිද එන්නෙ සක්කිලි හොරා

  2. මුට මෙ ප්‍රශ්න විසදන්න බැරිනම් මු මොනවා කරන්න ඉන්නවද රට විනාශ කර නාකිරිලව් 225 එලවලා දාන්න ඕන

  3. Marena aya marena kam gobba gon gota gal wela innwa mewata uththara na gon gota illa as unanam me marena eka nawathiyi puluwan kenek rata bara gayi gobba gon gota na kiyala rata hadanna baryida gota gobbaya go hoom janatawa marena marena gane ta hena yak wadinne mewata pili thuru na kalakanni anduwa

Leave a Reply

Your email address will not be published.