අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය - 2022.06.23 | Ada Derana Late Night News Bulletin thumbnail

අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2022.06.23 | Ada Derana Late Night News Bulletin

Posted on

Ada Derana Late Night News Bulletin 10.00 pm – 2022.06.23 අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය -2022.06.23 This video was uploaded for news reporting purposes… Watch More Video – #adaderana #derananews #derana10pmnews #srilankanewstamiltoday #live

11 thoughts on “අද දෙරණ රාත්‍රී 10.00 පුවත් විකාශය – 2022.06.23 | Ada Derana Late Night News Bulletin

  1. බැ0කු හොරා වරායෙන් ගත්ත සල්ලිත් හොරකම් කරා මුන් ඔක්කොම හොරු රට ගොඩගන්න නම් මුන් ඔක්කොම එලවලා දාන්න ඕන මුන් ට හෙනම ගහන්න ඕන

  2. මේ නාඩ්ගම් පාලනය අප බලාපොරොත්තු වුනේ නැත ජනාධිපති අගමැති දෙදෙනා ම ජන්තාව ගෙන් ඉල්ලා අස්විය යුතුයි අවසන් තින්දු ව එයයි වෙන විකල්පයක් නැත වහාම ඔබ දෙපල රජය බාර සුදුසු කෙනෙකුට දෙන්න ජනතා ව කියන දෙවල්‍ අසාදැන කටයුතු කරන්නෙ නැත

  3. දැන් ඉන්දියාවෙන් බිලියන3.5 ක් නය අරගන තිබෙනව. තව බිලියන 4 ක් නය ලබාදී ලංකාව ඉංදියාවට අයිති යටත් විජිතයක් කරගැනිමේ සුක්ශම සැලැස්මක් ටැමිල් නාඩු ආන්ඩුවේ මුලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනව

  4. අඩ ආදයමිි දරැවෝ විතර ද මන්දපෝෂණය .මුළු රටෙිි ම දරැවන්ට ඔිික තමා වෙන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.