இலங்கையின் முக்கிய செய்திகள் 29.05.2022 |Samugam news |SrilankaTamil News பாத்திமா ஆயிஷாவிற்கு நடந்தது என்ன??திடுக்கிடும் உண்மை தகவல்! #fathima #fathimaAysha #samugam #AtalugamaNews #breakingNews