#nepalinews #aajakosamachar #election_update_2079 🔴 ताजा खबर नेपाली 🔴 आजको मुख्य समाचार 🔴 नेपाली फटाफट समाचार 🔴 हरेक खबर , खबर बुलेटिन 🔴 इन्फो खबर 🔴 न्युज २४ नेपाल 🔴 नेपाली समाचार लाइभ दिन भरिका समाचार 🔴 आजका ठुला समाचार , आजको हेडलाइन #nepalinews #aajakosamachar #todaysnews #todaynews #todaysnewsofnepal #nepalnews nepali news, samachar, today news, news, nepali…