0:00 -සිරස්තල​ | Headlines 2:30 -ඉන්ධන ගන්න ආ සෞඛ්‍ය සේවකයෝ අතරමං… | Health sector workers stranded at filling stations… 11:26 -පිරිපහදුවේ වාසිය.. | Nearly USD 1 Mn can be saved if Sapugaskanda Refinery continues operations, officials reveal 14:59 -ධම්මික දිවුරුම් දෙයි… | Dhammika Perera sworn in as a minister 15:40 -රුසියානු ඒරොෆ්ලොට් ගුවන් යානා සිද්ධිය…

ඉන්ධන පිරවුම්හලක රාජකාරියේ නිරතව සිටි පොලිස් නිලධාරියෙකු සහ යුද හමුදා නිලධාරියෙකු අතර ඇතිවූ ගැටුමක් දැක්වෙන CCTV දර්ශන පෙළක් අපවෙත ලැබී තිබේ. අදාළ සිදුවීම වාර්තාවන්නේ වරකාපොළ ප්‍රදේශයෙනි. වරකාපොළ දුම්මලදෙණිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉන්ධනපිරවුම්හලේ ආරක්ෂක රාජකාරීවල නිරතව සිටි යුද හමුදා ලුතිනන්වරයෙකු සහ පොලිස් නිලධාරියෙකු අතර බහින්බස්වීමක් ඇතිව තිබේ. අනතුරුව යුද හමුදා ලුතිනන්වරයා පොලිස් නිලධාරීවරයා අතර ගැටුම නිර්මාණය වී…